Garantie

Garantie

Garantie.

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

 

Garantievoorwaarden.


Op al onze sieraden zit een garantietermijn van 3 maanden. Al onze sieraden zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Als u aanspraak wilt maken op de garantie kunt u met ons contact opnemen, via info@embracedbyverena.nl  Er zit geen garantie op gebruiksschade; dat wil zeggen krassen, verkleuringen, en slijtage door dragen van het sieraad.

De garantie gaat in op de datum dat u het  sieraad, aanschaft, welke staat aangegeven op de factuur die u via onze webshop ontvangt. Wanneer een klacht of defect binnen de garantietermijn valt, zal dit door ons in orde worden gemaakt. 

Buiten de garantie vallen:

Breuk (tenzij het een aantoonbare productiefout is).
Beschadiging door normale slijtage, onjuist gebruik of verkeerde behandeling.
Verkleuring door een hoge zuurgraad van de huid.
Verkleuring door parfum, zeep, water, haarlak of lotion. 

Garantie bij Sale artikelen:

De garantieperiode bij onze sale artikelen, is 1 maand, mocht er binnen 1 maand een productiefout optreden,horen wij het graag, na deze maand, komt garantie op sale artikelen te vervallen.